Hírek

Sírok gondozása

  • Ahogyan halottainkat tiszteljük, úgy viselkedünk az élőkkel is. Azon dolgozunk, hogy gondozott temetőinkben méltó módon emlékezhessenek a kilátogatók. Mert a temető nemcsak a sírok összessége, hanem kapcsolat élők és holtak között.
  • A temetőfenntartó feladata, hogy karbantartsa a temető használatához szükséges építményeket, közműveket, utakat, egyéb létesítményeket, valamint a zöldfelületeket, szükség szerint felújítsa és gondozza azokat, elszállítsa a hulladékot és biztosítsa a vizet. Sírgondozás a hozzátartozók feladata.
  • Tisztázni szeretnénk e fórumon is, hogy síremlékek közötti területek, azaz járdák is a kiváltott sírhelyhez tartoznak, tehát ezen szakaszok takarítása, gyomtalanítása is a sírgondozási feladat része.
  • További érzékeny pont a temetőben lévő fák kérdése. Élő fákat csupán koruk, méretük vagy esztétikai problémák miatt nem távolítunk el!  A feltétlenül szükséges fakivágásokat is csak a téli időszakban tudunk engedélyezni, elvégezni illetve elvégeztetni erre specializálódott vállalkozóval. 
  • Sírhelyek területéből kinövő, vagy odaültetett fák gondozása, illetve esetleges kivágása is a sírhelyet bérlő feladata. A sírhelyekből kinövő fák által okozott károkért is minden esetben a bérlő felel.
  • Az Alsóvárosi Temető hagyományosan fás, bokros, fasorokkal is díszített sírkert. Szeretnénk, ha ez így is maradna!  Ezért a temető területén meglévő fákkal és a hozzá kapcsolatos minden munkálattal okosan, előrelátóan szükséges gondolkodni, hiszen a mértéktelen és átgondolatlan ágvágások, nyesések extrém időjárási körülmények, szélviharok esetén felbecsülhetetlen károkat is okozhatnak.
Vissza